Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne


https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Zarządzenie Nr 66/2024/P Prezydenta Miasta Poznania  Link

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Link

Uchwała Rady Miasta Poznania ws. kryteriów rekrutacji Link

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danyc osobowych Link

Zasady rekrutacji do przedszkoli Link

Ważne informacje 2024 Link

Informator dla Rodziców Link

Instrukcja pobrania Potwierdzenia Aktywnego Użytkownika Programu OK Poznań Link 

Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia Link

Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór Link

Oświadczenie nr 1 wielodzietność Link

Oświadczenie nr 2 samotne wychowanie Link

Oświadczenie nr 3 szczepienia Link

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola Link

Przedszkole wniosek o przyjęcie Link

Skip to content