Psycholog/Logopeda

Pedagog specjalny 

Pani Agnieszka Katarzyna Braszak

kontakt mailowy : 

pedagog@przedszkole-174.pl

Logopeda przedszkolny:

Pan Krzysztof Juchacz

Konsultacje logopedyczne dla rodziców:

– po wcześniejszym umówieniu

 

**************************************************

Psycholog przedszkolny:

Pan Tomasz Zieliński
wtorek  11.30-15.00 
czwartek 7.30 – 13.00
kontakt przez maila
psycholog@przedszkole-174.pl
konsultacje z rodzicami możliwe po wcześniejszym umówieniu 
 

Współpracujemy z:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr  4

os. Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań 
tel. 61 823 44 31 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na Prezydenta Miasta Poznania nałożony został obowiązek przekazywania informacji o możliwości skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwie obywatelskim.

Obecnie na terenie całej Polski działają punkty specjalistyczne, w których porady udzielane są zdalnie, lista tych punktów znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury -specjalistyczne

W 2023 r. w Poznaniu działają 22 punkty npp i npo, w tym 11 punktów specjalistycznych udzielających porad m. in. z zakresu: dysfunkcji w rodzinie, pomocy młodym osobom, w szczególności nieletnim, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, doznającym przemocy, prawa rodzinnego, spraw mieszkaniowych, zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, cudzoziemcom. Wizyty umawia się telefonicznie dzwoniąc pod: 61 646 33 44.

Skip to content