Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

To co dzieje się w naszym przedszkolu dodatkowo ...
Kindori

Język angielski

Języka angielskiego dzieci uczą się poprzez piosenki i zabawy. Podczas zajęć wykorzystywane są metody aktywizujące, które angażują dzieci do wspólnego i indywidualnego zdobywania wiedzy

Logopedia

Dzieci z naszego przedszkola objęte są opieką logopedyczną. Zajęcia logopedyczne mają na celu: - usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia - prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach najstarszych. Zapewnia wszechstronny rozwój fizyczny. Celem zajęć jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i eliminowanie wady postawy.

Rytmika

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Podczas zajęć dzieci uczą się różnych piosenek, rozwijają poczucie rytmu oraz poznają różne gatunki muzyki.