Płatności

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
na rok 2023/2024

od godziny 8.00 – 13.00 – bezpłatnie
(realizacja zagadnień podstawy programowej)

od godziny 6.00 – 8.00 –  1,30 zł
od godziny 13.00 – 17.30 – 1,30 zł

dzienna stawka żywieniowa 12zł

I śniadanie
II śniadanie
obiad

Wpłat należy dokonywać na DWA konta dokładnie w kwocie podanej w systemie iPrzedszkole, podając imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

Płatność za przedszkole „z dołu” do 20-tego każdego miesiąca.

Skip to content