Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

rok 2020/2021

Przewodniczący: Pan Jacek Szwed

Zastępca: Pani Emanuela Michalak

Skarbnik: Pani Sylwia Matyjasik

Protokolant: Pani Natalia Bąkowska

Kontakt z Radą Rodziców pod adresem:

radarodzicow174@gmail.com

KONTO RADY RODZICÓW

Nr  78 1090 1737 0000 0001 4645 8235
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 174
os.Jana III Sobieskiego 108
60-688 Poznań

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE DOKONAŁY WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW.